FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chémia anorganická


chémia anorganická

- veda o chemických prvkoch a nimi tvorených zlúčeninách, ktorú založil J. J. Berzelius. Anaorganická chémia skúma anorganické látky, pričom využíva teoretické predstavy a metódy fyziky, fyzikálnej chémie, analytickej chémie, koloidnej chémie, kryštalochémie a rádiochémie. Základom anorganickej chémie je Mendelejevov periodický zákon ( L333;100).