FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Chápanie


chápanie chápanie (FT)

- rekonštitúcia (znovuvytvorenie) zmyslu niečoho (slova, textu, diania, činu a pod.) vo vedomí človeka. Fenomén chápania je predmetom skúmania o. i. hermeneutiky.

-----------
chápanie>