FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cestovanie astrálne (lobsang rampa, t.)


cestovanie astrálne ( Lobsang Rampa, T.)

- odloženie fyzického obalu spirituálnejšou časťou tela, vznesenie sa do iných dimenzií a na konci svojej "striebornej šnúry" navštívenie inej časti sveta. Táto tzv. strieborná šnúra je papršlek energie, vyžarujúcej energie, ktorá je schopná predĺžiť sa do nekonečna. Nie je to hmotná šnúra, niečo ako sval alebo tepna či kus povrázka, ale je to sám život, je to energia prepájajúca fyzické telo s telom astrálnym.

Človek má rad tiel. Predbežne nás zaujíma len telo fyzické a stupeň naň bezprostredne nadväzujúci - telo astrálne. Môžeme si predstaviť, že keď sme v inej dimenzii, môžeme prechádzať stenami alebo prepadávať podlahami, pričom však môžeme prechádzať stenami a prepadávať podlahami iba odlišnej hustoty. V astrálnom stave veci tohto každodenného sveta nie sú pre nás nijakou prekážkou. Domové dvere nezadržia človeka vnútri alebo vonku. Ale aj v astrálnom svete sa vyskytujú dvere a steny, ktoré sú pre nás, keď sa v astráli pohybujeme, pevné a tvoriace zábranu, rovnako tak, ako sú dvere a steny na tejto Zemi prekážkou pre fyzické telo ( L1058;66an.).