FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Causa sui


causa sui (lat.)

- príčina seba samého. Základný princíp Spinozovej filozofie.

Termín "príčina seba samého" používali scholastici na označenie nepodmienenosti a nevynutnosti existencie Boha. Tento termín používal aj Descartes, Schelling a Hegel.