FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Byt


byt

- miestnosť (miestnosti) na bývanie, príbytok; zjednotený súbor priestorov určený na bývanie jednotlivca alebo rodiny ( L207;150 L715;109).byt>

* *
byť
byť (FT)

- jestvovať, existovať, vyznačovať sa bytím.