FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Brunner, e.


Brunner, Emil (1889 - 1966) Kód: 503

- švajčiarsky teológ, predstaviteľ dialektickej teológie orientovaný na kresťanskú antropológiu; zaoberá sa aj filozofiou náboženstva.

Človeka zobrazil ako rozporuplnú, duchovne-náboženskú a súčasne telesnú a pudmi ovládanú bytosť, ktorá stratila spojenie s Bohom. Rozpor medzi daným stavom človeka a jeho vedomím možnosti pravého bytia sa prejavuje úzkosťou, strachom, túžbou, pochybnosťami, zúfalstvom, zlým svedomím. Avšak aj v tejto rozporuplnosti je stále miestom nadväzovania zjavenia (Anknůpfungspunkt der Offenbarung), ktoré ho vo viere vedie k pravému bytiu v slobode zodpovednosti.

Brunner bol ovplyvnený B. Pascalom, S. Kierkegaardom a filozofiou existencie.

Hlavné dielo 'Človek v rozporoch'.