FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Boh (spinoza, b.)


Boh ( Spinoza, B.)

- imanentná príčina sveta; Boh a svet sú to isté, medzi bytím sveta a Boha niet rozdielu; jednotlivé veci nemajú nijakú vlastnú podstatu - ich jedinou podstatou je Boh ( L567;151). Boh je causa sui, čiže príčinou seba samého; Boh zapríčiňuje sám seba ( L749;82).