FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Bioplazma


bioplazma = ľivá hmota

- je (pri fyzikálnom pohµade) koloidný systém, ktorý sa skladá s koloidných častíc (micel a makromolekúl), pričom ako rozpúą»ajúci (disperzný) prostriedok je tu voda. Z chemického hµadiska bioplazma nie je ani jednotná látka ani jednotná zmes: obsahuje okrem vody prvky, anorganické zlúčeniny a organické látky (bielkoviny, nukleové kyseliny, tuky a cukry). Z morfologického hµadiska sa bioplazma vyskytuje v dvoch hlavných formách: v bunkovej forme ( bunky) a nebunkovej forme (vírusy, bakteriofágy, L-formy baktérií a riketsie) (cf. L335;23,40,52).