FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Makromolekula


makromolekula

- je veľká molekula skladajúca sa z mnohonásobne sa opakujúcich štruktúrnych jednotiek, t. j. z niekoľko sto až tisíc atómov spojených kovalentnými väzbami. Makromolekuly môžu tvoriť nískomolekulové až vysokomolekulové zlúčeniny. K vysokomolekulovým zlúčenínám patria napr. polyméry, bielkoviny a i. ( L333;435).