FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Biblioterapia


biblioterapia

- metóda psychoterapie, využívajúca čítanie na liečbu duševne chorých; biblioterapia individuálna, skupinová.