FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Bhadrásana


bhadrásana ( sanskr.)

- sed blaženosti, jedna ásan ( L850;119).