FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Utilitarizmus


utilitarizmus

- etická teória, ktorá pokladá za úplné kritérium mravnosti konania jeho užitočnosť. Zakladateľ utilitarizmu Bentham vymedzil jeho základný princíp ako "zabezpečenie čo najväčšieho šťastia pre čo najväčší počet ľudí" uspokojením ich osobných záujmov. Mravnosť statku možno matematicky vyčísliť ako bilanciu blaha a utrpenia, ktoré sú dôsledkom konania. J. S. Mill zaviedol do utilitarizmu princíp kvalitativneho hodnotenia blaha, požiadavku uprednostňovať duševný pôžitok pred telesným.

Rôzne druhy utilitarizmu vznikajú v závislosti od toho,, či sa pri formulácii kritéria užitočnosti zameriavajú na úžitok pre daný subjekt, pre iných alebo pre spoločnosť ako celok.

Utilitarizmus býva i základom chápania funkcií štátu a práva.

Prenesenia absolutizovaného princípu úžitku do teorie poznania podnietilo vznik pragmatizmu ( L53;535-536).

----------------
utilitarizmus>