FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Behaviorizmus (köstler, a.)


behaviorizmus ( Köstler, A.)

- sa vo svojich názoroch na dušu podobá názoru, že zem je plochá. Behaviorizmus nahradil antropomorfný blud, ktorý pripisoval zvieratám ľudské schopnosti a city, práve opačným bludom: upiera človeku všetky schopnosti, ktoré u nižších zvierat nenachádza. Nahhradil pôvodný antropomorfný pohľad na krysu "krysomorfným" pohľadom na človeka ( L1050;29).