FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Atenagoras z atén


Atenagoras z Atén (2. pol. 2. stor.)

- predstaviteľ kresťanskej apologetiky, platonik a autor apológie 'Posolstvo v prospech kresťanov' (napsanej okolo r. 177 n. l.).