FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Apologetika


apologetika

- obrana viery proti neveriacim; časť systematickej teológie, ktorej cieľo je obhajoba a zdôvodnanie vierouky pomocou dôvodov apelujúcich na rozum.

V dejinách filozofie sa výrazom "apologetika" označuje aj učenie apologétov.apologetika>