FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ateizmus marxov, k.


ateizmus Marxov, K.

- je zdôvodnený politicky. Až vtedy, keď bude zlomená viera v nadprirodzenú moc, viera, ktorá dáva prísľub, že v posmrtnom živote budú zrušené všetky tie neprávosti, ktorým sú ľudia vystavení vo svojom pozemskom živote, až vtedy vlastne môžu byť ľudia motivovaní, aby sa sami začali starať o spravodlivé usporiadanie týchto pozemských pomerov ( L574;32).