FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Asociácia


asociácia ( lat. associatio - spojenie)

- spojenie, združenie, spolok. V psychológii a vo filozofii: mimovoln združovanie prvkov psychiky, medzi ktorými bola predchádzajúcim aktom mysle vytvorená súvislosť; vďaka asociácii výskyt jedného prvku v určitých podmienkach vyvoláva iný, s ním spojený prvok.asociácia>