FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Artefakt umelecký


artefakt umelecký

- hmotná, faktická podoba umeleckého výtvoru; hudobným artefaktom je napr. znejúce hudobné dielo a opus sa voči nemu javí ako artefakt potenciálny. Existuje teda rad nie celkom identických artefaktov (podľa jednotlivych naštudovaní a ich predvedení, vrátane predvedení reprodukovaných; obdobná situácia je v divadle a v scénickych umeniach ( L665;34).