FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Artefakt


artefakt (z lat. arte factum = umelecky al. umelo urobené)

- predmet cieľavedome vytvorený človekom v procese tvorby, napr umelecký artefakt.