FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aristippos


Aristippos (asi 435-355 pr. n. l.) Kód: 580

- starogrécky filozof, Protagorov a Sokratov žiak, zakladateľ kyrénskej školy. Aristippos bol v teórii poznania senzualistom a v etik hedonistom: najvyšší cieľ života videl v slasti, pričom však človek nemá byť jej otrokom, ale má sa usilovať o jej rozumnosť - iba rozumná slasť je totiž najvyšším blahom. Slasť a utrpenie sú meradlom dobra a zla, pravdy a nepravdy. Aristipoos odmieta náboženskú vieru, pretože zaťažuje dušu tiesnivými predstavami, odporúča zriecť sa honby za bohatstvom, slávou a politickou mocou.Aristippos>