FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aporetika


aporetika

- "umenie" diskutovať problémy bez toho, že by sa muselo chcieť vyriešiť ich za každú cenu. Aporetika je veda o problémoch, ktorá sa neviaže na pevné stanoviskov v Aristotelovom zmysle. Aporetika je metóda skúmania problémov predtým, než o nich začne pojednávať teória, a nezávisle od možných pokusov riešiť ich, metóda rozlišovania pochopeného od nepochopeného; je to metóda pertraktovania ťažkostí a protirečení ako takých. N. Hartmann rozlišuje aporetiku poznania a aporetiku bytia (cf. L52;34).