FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Antropologizmus


antropologizmus

- tendencia alebo smer súčasnej filozofie, ktorého predstavitelia vidia v pojme človeka kategóriu, ktorá má rozhodujúcu úlohu medzi významovými útvarmi intervenujúcimi vo filozofickej reflexii.