FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Antika (třeštík, d.)


antika (Třeštík, D.)

- tak ako existuje v našom povedomí - je vlastne obrazom zloženým z prvkov vybraných z klasického Grécka (a tu ešte predovšetkým z Atén) a z ich napodobenín z Ríme 1. storočia. "Antické" však nie je totožné nielen so "starovekým", ale ani s "klasickým" (L391;12).