FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Anabaptisti


anabaptisti ( gr.)

- novokrstenci - počas reformácie stúpenci radikálnej obnovy kresťanstva baptistov, kvakerov a i

Zakladateľom je T. M?nzer.

Na užemie Slovenska sa dostali ako vyhnanci (habáni).

Určitú kontinuitu s anabaptistami zachovali mennoniti ( L715;36).