FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alexandristi renesanční


alexandristi renesanční

- škola renesančného aristotelizmu, ktorej predstavitelia prijímali aristotelizmus vo verzii Alexandra z Afrodízie. Aristotelovskú filozofiu chceli rozvíjať tak, že ju zbavovali scholastickej interpretácie. Aristotelovskými metódami a pojmovým systémom aristotelovskej filozofie sa sanžili riešiť praktické úlohy a teoretické problémy. V zmysle Alexandra z Afrodízie popierali nesmrteľnosť duše. Zastávali stanovisko determinizmu takým radikálnym spôsobom, že dospievali k popieraniu slobody človeka. Zastávali možnosť prirodzeného vysvetlenia nadprirodzených javov.alexandristi renesanční>