FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alexander z afrodízie


Alexander z Afrodízie (koniec 2. stor - začiatok 3. stor.)

- starogrécky filozof, hlavný predstaviteľ peripatetickej školy v Aténach kde učil v období 198 až 211. Bol posledným a najväčším Aristotelovým komentátorom alebo vykladačom, preto ho nazývajú aj Exegét (Vykladač).

Alexander z Afrodizie nepopieral vstup božského ducha do duše človeka, ale identifikoval nesmrteľný aktívny intelekt s božskosťou a ľudskému indivíduu pripisoval iba pasivny intelekt viazaný na telo a preto smrteľný. Preto v období renesancie označovali ako alexandristov tých aristotelikov, ktorí popierali nesmrteľnosť vo vyššie uvedenom zmysle.