FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alegória


alegória (gr.)

- 1. metóda výkladu aplikovaná od 6. stor. pr. n. l. na texty Homérove - pr vysvetľovaní toho, ako hovorí o bohoch, na grécku mytológiu a napoko cirkevnými otcami na Bibliu;

2. alegorické dielo, čiže dielo, v ktorom každý prvok jednoznačne zodpovedá prvku nejakého zmyslu, ktorý dielo predpokladá ( L719;9).alegória>