FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Alcuin


Alcuin (735 Northumbria - 801/4 Tours) = Alkuin = Alch-wine, angl. Ealtwine (priateľ chrámu)
Kód: 106

- anglický filozof, anglosaský mních, odchovanec yorskej školy, učiteľ a radca Karola Veľkého, potom opát v Tours. Zakladateľ a organizáto stredovekého školstva. Alcuin sa r. 796 stal opátom v Saint-Denis.

Jeho príchod na európsku pevninu je jedna z najvýznamnejších udalostí stredovekých dejín ducha. Až do doby Karola Veľkého cirkev podľa formule Augustinovho Božieho štátu ignorovala svetský štát a jeho zriadenie; až za veľkého franckého kráľa došlo k spolupráci a obojstranne prospešnej vzájomnej podpore, ktorá umožnila rozkvet scholastickej filozofie.

Alcuin je vlastným zakladateľom scholastiky. Karol Veľký, ktorý sa zhrozil zo všeobecnej nevzdelanosti, panujúcej v jeho ríši (pozri: Franská ríša) najmä medzi kňažstvom, začal zakladať školy a povolával na ne vynikajúcich cudzincov. Alcuin bol najznamenitejší medzi nimi. Zorganizoval vzornú kláštornú školu v Tours, ktorá udala smer aj cieľ celému stredovekému školstvu a vzdelaniu.

Alcuin, i keď budoval dvornú školu, dal jej cirkevný charakter. Začal oddelením dialektiky od slobodných umení a urobil z nej špeciálnu vedu nepriamo stotožňovanú s filozofiou ako so schopnosťou systematizovať problémy viery. Je to 'naturarum inquisitio, rerum humanarum divinarumque cognitio quantum homini possibile est aestimare' ('prirodzených vecí skúmanie, ľudských a božských vecí poznanie - natoľko, nakoľko je človek v stave to hodnotiť').Alcuin>