FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Akulturácia


akulturácia

- učenie, ktorým si jedinec od narodenia postupne osvojuje podstatné prvky kultúry svojej skupiny; tlak na jednotlivca alebo skupinu, ktorá musí svoju kultúru prispôsobi» alebo zameni» za inú v dôsledku emigrácie ( Afričania USA), zmeny triedy alebo nadobudnutia iného statusu (bývalé kolónie) ( L719 9).akulturácia>