FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Afričania


Afričania (z lat. afer = africký)

- 1. pôvodné obyvatelstvo a etnické skupiny v Afrike;

2. černošské obyvateľstvo žijúce v Afrike;

3. všetko súčasné obyvateľstvo Afriky ako kontinentu; nejde teda o etnikum, ale o súborné označenie národov, národností a kmeňov žijúcich na území afrického svetadielu ( L218;23).Afričania>