FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Agronómia


agronómia = poľnohospodárske vedy

- súbor vedných odborov skúmajúcich poľnohospodársku výrobu. Poľnohospodárske vedy sa postupne vyčlenili z biologických vied pre aplikáciu poznatkov vo výrobe rastlín a chove hospodárskych zvierat. Odbory poľnohospodárskych vied majú čiastočne charakter špecializovaných prírodovedných odborov (poľnohospodárska botanika, agrochémia, zoológia hospodárskych zvierat), čiastočne technologických odborov (šľachtitelstvo a semenástvo, ochrana rastlín, meliorácie, poľnohospodárska technika atď.) a čiastočne lekárskych vied (veterinárne lekárstvo)

Vznik stredoeurópskych poľnohospodárskych vied je úzko spojený s antickou poľnohospodárskou náukou, ku ktorej prispel najmä Hesiodos, Platon Aristoteles, Teofrastos, Xenofon, Cato, Varro, Vergilius, Plinius, Columella Palladius ( L126;405 L191;680).agronómia>