FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Agrippa z nettesheimu


Agrippa z Nettesheimu (1486 - 1535) = Heinrich Cornelius

- nemecký lekár a teozof obdobia renesancie. Vo svojej prírodnej filozofii nadväzoval na učenie kabaly, novoplatonizmus a J. Reuchlina - prírodná filozofia nemá skúmať len priamo zmyslovo vnímateľné kvality, pretože zmysly casto klamú, ale jej hlavným cieľom má byť skúmanie skrytých (okultných) kvaliť a síl. Spis, v ktorom Agrippa z Nettesheimu toto učenie vyložil a ktorý nesie názov De occulta philosophia, sa stal kánonom prirodzenej mágie (magia naturalis) patriacej spolu s alchýmiou k popredným neskororenesančným vedeckým disciplínam.