FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Renesancia


renesancia (fr. renaissance = obrodenie) Kód: 370

- myšlienkové a umelecké hnutie tvoriace epochu medzi gotikou a barokom zhruba v intervale 14. stor. - zač. 17. stor. Jeho ideovým východiskom bol humanizmus ( L127;64). Charakteristickými črtami renesancie bol dôraz na rozum, antropocentrický uhol hodonotenia a oslabovanie úlohy teológie.

Renesančné myšlienkové a umelecké hnutie oživuje ideály antiky, najmä starého Grécka. V rôznych krajinách či oblastiach malo toto obdobie aj iné názvy: v hudbe sa napríklad hovorí o franko-flámskom umení 15. stor., pre neskoršiu etapu (hlavne 16. stor.) sa používa názov nizozemská škola; vo filozofii, vedách a práve sa píše o humanizme.

-------------
renesancia>