FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Agresia


agresia (z lat. aggressio = výpad, útok) agresia (FT)
= útok

- konanie, ktorým sa prejavuje úsilie voči niektorému objektu aleb nepriatelstvo a útočnosť s výrazným zámerom ublížiť. Agresívne konanie je jedna z bežných reakcií na frustráciu. Rozoznávame štyri stupne agresie: 1. navonok sa neprejaví, kôrpvo je konanie zvládnuté (niekedy zčervenanie alebo zblednutie, zatnutie zubov); 2. prejaví sa slovne nadávkami alebo kliatím; 3. prejavy deštrukcie alebo rozbíjania predmetov; 4. prejavy fyzického násilia (i zabitia) ( L349;29).

Agresia je jeden zo spôsobov vyrovnávania sa s náročnou životnou situáciou.

Agresia sa používa na čelné odstránenie prekážok, ak je uspešná, má sklon sa opakovať; spolu s vývojom spoločnosti dochádza k posunu od "mužnosti" fyziskej, k statočnosti "morálnej"; vzťah medzi normou a patológiou nie je jednoduchý, často však platí, že kto nedokáže agresivitu prejaviť (sociálne viac či menej prijateľným spôsobom), je viac ohrozený možnosťami psychosomatických ťažkostí.

K najčastejším agresívnym technikám patrí: presunutie agresie z jednej osoby na inú alebo na vec (šikany, rozbíjanie vecí v internátoch; pozri aj obetný baránok), taktiež presunutie agresie na vlastnú osobu u osobností s silne vyvinutými pocitmi viny; dalej egocentrickosť, projekcia, introjekcia, identifikácia, kompenzácia, racionalizácia, sublimácia, kanalizácia, trestanie seba samého ( L571;189).agresia>