FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aforizmus


aforizmus (gr. vymedzenie)

- filozofická forma ktorá výstižne a pregnantne formuluje myšlienku, názor nápad v niekoľkých vetách alebo dokonca len jednou vetou. Je to útvar ktorý je príbuzný s maximou, sentenciou alebo esejou ( L574;19).