FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Esej


esej (fr. -> angl.)

- umelecky spracovaná úvaha o aktuálnych otázkach spolocenského, kulturneho alebo hospodárskeho života.

-------
esej>