FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Absolútno (gramatika)


absolútno ( gramatika)

- niečo, čo chápeme bez akéhokoµvek vz»ahu alebo doplnku ( L719;7).