FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

27. Stor. pr. n. l.28. stor. pr. n. l. 26. stor. pr. n. l.

asi 2700 pred n. l.
- Enmebaragezi, vladár mesta Kiši; prvý sumerský historicky doložený panov- ník

okolo 2700 pred n. l.
- v mezopotámskom Uru doložené meno lekára (Lulu)

2700-2400 pred n. l.
- v Egypte sa budujú pyramídy. Pri ich zameriavaní sa nepochybne využívali mnohé znalosti astronomické (presné zameranie podľa svetových strán), geometrické (vytýčenie pravých uhlov, vopred vypočítaná výška a od nej závislý sklon bočných stien) i nivelačné (pri Chufevovej (Cheopsovej) pyramídy je maximálna odchýlka základne od vodorovnej plochy 1,27 cm)

----------------------
27. stor. pr. n. l.>