FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ®

®reb

ľreb

- lístok alebo iný predmet, ktorého náhodným vytiahnutím spomedzi iných sa vykonáva rozhodnutie o niečom (voµba, rozdelenie niečoho a pod.); cenný papier, na ktorý moľno v lotérii získa» peňaľnú alebo vecnú výhru ( L211; 827).