FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ®

®µaza pohlavná

ľµaza pohlavná

- gonáda - ľµaza zabezpečujúca rozmnoľovanie ľivočíchov, existenciu ľivočíąneho druhu. Samčie pohlavné ľµazy ( semenníky) produkujú spermie, samčie pohlavné ľµazy (vaječníky) produkujú vajíčka ( L715;559).

-----------------
ľµaza pohlavná>