FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Živelnosť

živelnosť

- vlastnosť priebehu spolocenského vývinu, keď si jeho ekonomické a sociálne zákony ľudia neuvedomujú , keď nie sú pod kontrolou ľudí, casto pôsobia ničivou silou prirodných živlov a vedomé konanie ľudí nevedie k realizácii vytýčených cieľov, ale naopak, k celkom neočakávaným výsledkom ( L53;584).