FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žigo, p.

Žigo, Pavol (25. 4. 1953 Lučenec - )

- slovenský jazykovedec.

Študoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk a ruský jazyk.

Od 1977 pôsobí na FF UK, 1979-1980 lektor slovenského jazyka v Moskve; 1980 PhDr., 1984 CSc. Spoluautor Dejín spisovnej slovenčiny (Bratislava 1990. 116 s.), Slovanského jazykového atlasu, IV. zv. (Beograd 1991) a autor viacerých štúdií. Od 1989 podpredseda výboru SJS pri SAV ( L534;212).