FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri sav

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, SJS pri SAV

- dobrovoľné, výberové združenie slovenských vedeckých a odobrných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, fonetickych a iných príbuzných disciplín so sidlom v Bratislave. Nadväzuje na činnosť Združenia slovenskych jazykovedcov pri SAV ako piramy právny nástupca a na činnosť predchádzajúcich obdobnych jazykovednych spoločností (Slovenská jazykovedná spoločnosť a Bratislavský lingvistický krúžok) ( L534;212)