FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žart

žart

- jazykový (hovorený alebo napísaný) prejav alebo niečo (skutok, čin) nemyslené vážne, ale majúce za cieľ vyvolať, vzbudiť veselosť, smiech. Žart je výrazový prostriedok, v ktorom sa realizuje komické ( L211;788 L204;177).