FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Smiech

smiech

- reakcia na vtip, na komickú situáciu, prejavujúca sa motorickými (mimika, gestá), fyziologickými a zmyslovými zloľkami; rýchly, bezprostredný prejav emocionality; spúą»ací mechanizmus úzko súvisí s hodnotami jedinca, prípadne s patologickými javmi ( L571;192).

---------
smiech>