FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zovšeobecňovanie

zovšeobecňovanie zovšeobecňovanie (FT)

- metodický postup získavania vedeckých pojmov, tvrdení, teórií, napr. prechod od indivíduí k triedam indivíduí.