FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zoskupovanie žiakov podľa schopností

zoskupovanie žiakov podľa schopností zoskupovanie žiakov podľa schopností (FT)

- spôsob zoskupovania žiakov podľa stupňa všeobecných a špecifických schopností (tzv. kvantitaívne diferencovanie žiakov) alebo podľa druhu schopností (a záujmov - tzv. kvalitativna diferenciácia) na účely ich diferenciačného začlenenia do homgénnych vyučovacích skupín ( L1370;163).