FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Terminológia

Zoskupovanie žiakov podľa schopností

zoskupovanie žiakov podľa schopností (FVZ)

angl. - ability grouping