FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zmysluplnosť

zmysluplnosť

- naplnenosť zmyslom ako poľudšťujúcou prítomnosťou sveta v ľudskom vedomí alebo v bytí človeka, manie zmyslu, spiritualizovanosť; v synkriticizme: maximum kultúrneho bytia alebo kultúrnosti. Opak: zmysluprázdnosť.