FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zigo, m. - zoznam diel

Zigo, M. - zoznam diel

D'Alembertovo prrodovedecké dielo a počiatky pozitivizmu, 1960

Diderotov vývin k materializmu, 1961

Filozofické východiská a interpretácia vedeckych poznatkov, 1966

Prírodovedné korene filozofie, 1967

Bachelardovo úsilie o neoracionalistickú epistemológiu, 1969

Bachelardova filozofická pozícia v zrkadle jeho "topológie filozofií", 1970

Starý a nový materializmus, 1970

Piagetova genetická epsitemológia a neoracionalizmus, 1971

Langevinovo chápanie racionalizmu modernej vedy, 1972

Racionalizmus vedy a neklasická retrospektíva, 1975

Pohµady do novovekej filozofie, 1987